เกี่ยวกับเรา

WPS GROUP

คือกลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยสองบริษัทคือ บริษัท WP Science Co., Ltd. และ บริษัท Terpene Laboratory Co., Ltd. โดยบริษัท WP Science Co., Ltd. เป็นบริษัทแม่ ผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท Terpene Laboratory Co., Ltd.

WPS Groupคือกลุ่มธุรกิจที่มีความเป็นเลิศด้านสารสกัดจากสมุนไพร โดยเฉพาะจากกัญชง เราได้รับมาตรฐาน GHPs/HACCP ด้านสารสกัดจากกัญชงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และ WPS group ยังเป็นกลุ่มธุรกิจแรกที่ได้ GLOBALG.A.P certificate ด้านการผลิตปลูกกัญชงสายพันธุ์ CBD สูง เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001 : 2015

ผังองค์กร

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์
ประธานที่ปรึกษา WPS Group
ผศ. ดร. วยา พุทธวงศ์
รองประธานที่ปรึกษา WPS Group
อ. ชนะชัย บุญเพิ่ม
ผู้จัดการทั่วไป Terpene laboratory Co., Ltd.
นายรัชภาคย์ พึ่งธรรม
กรรมการบริหาร Terpene laboratory Co., Ltd.
นายฉันทวัช ดีมิตร
ผู้จัดการทั่วไป WP Science Co., Ltd.
น.ส.ภัทรมล สภานุชาต
รองผู้จัดการทั่วไป WP Science Co., Ltd.
น.ส.ฐิติพร สมทบบารมี
หัวหน้าฝ่ายผลิตและฝ่ายวิทยาศาสตร์ WP Science Co., Ltd.
น.ส.กิตประภา คงศิริ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวบุษกร ชูทอง
นักวิทยาศาสตร์
นายอดิศร วงษ์ยะรา
นักวิทยาศาสตร์
ดร. เฉลียว เพชรทอง
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.พิเชฐ อนุรักษอุดม
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
นายลัทธพล มูฮำหมัดสะและ
หัวหน้าฝ่ายการตลาด WP Science Co., Ltd.
น.ส.ฐานิศร สิมณี
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด WP Science Co., Ltd.
น.ส.จิตติมาภรณ์ คงสิม
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล WPS group
น.ส. สิริญาภรณ์ พระนอ
กราฟฟิก
นายอภิสิทธิ์ คูรัตนพันธ์
ธุรการ
นายพิชัยยุทธ มัฐผา
นักปลูกกัญชง

WPS Contract Farming

thailand

WPS Contract Farming กัญชงสายพันธุ์ CBD สูง ควบคุมการปลูกด้วย มาตรฐาน GLOBAL G.A.P รวมพื้นที่ปลูก 300 ไร่

1.สกลนคร
2.ลำพูน
3.ศรีสะเกษ
4.สุราษฎร์ธานี
5.ชลบุรี

ใบอนุญาต